Task Forces

 

Heel wat activiteiten binnen onze organisatie zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk. Trouwens dat is ook zo voor het voltallige bestuur. Om een aantal werkgroepen voldoende energie te bieden, doen wij beroep op de welwillendheid van even enthousiaste vrijwilligers. Voor diegenen, die nog enkele uurtjes per maand vrij hebben en die ten dienste van andere, misschien minder fortuinlijke, internetgebruikers willen stellen, kunnen zich hier aanmelden.

Taskforces

 

Kandidaat medewerker - Candidat collaborateur
Voornaam - Prénom
Naam - nom
Email
Straat - nr
Rue - n°


Gemeente Commune
Postcode Code postal
Task force

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796