e-Security

Iedereen heeft wel al eens te maken gehad met een veiligheidsprobleem bij het gebruik van elektronica en computers. Bij het gebruik van Internet is dit euvel beslist nog complexer en vergt het heel veel aandacht van ieder van ons om dit prachtig instrument ook veilig te houden. EÚn van de redenen om een werkgroep op te starten die zich zal bekommeren om de opvolging van bestaande veiligheidsproblemen maar ook gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan onze overheden, bedrijven en burgers.

Task Force e-Security
Doel:

In deze werkgroep willen we vooral een blik gooien op de beveiliging van het Internet, meer bepaald de IT Security in zijn totaliteit. Volgende punten staan op de agenda

  • een aantal exclusieve informatiefora ontwikkelen voor leden van ISOC;
  • een aantal Belgische en internationale securitydossiers en issues behandelen en voorbereiden;
  • contacten leggen met de verschillende reeds bestaande initiatieven (om dubbel werk te vermijden) en met de 'community' om ervoor te zorgen dat ISOC voldoende feedback krijgt en geeft aan de verschillende spelers en ge´nteresseerden om een volledige 'overview' te krijgen van de verschillende standpunten en mogelijkheden tot compromis indien nodig over deze veiligheidsdossiers;
  • ISOC voorstellen kan doen om alleen of samen met anderen initiatieven te organiseren of voor te stellen ivm veiligheid zolang die geen overlapping zijn.

Het is niet de bedoeling instellingen of personen te viseren als individueel probleem, problemen met ITsecurity moeten gedepersonaliseerd en geprofessionaliseerd worden.

Taken:

De werkgroep zal in zijn beginfase vooral uitkijken naar mogelijke samenwerkingen met andere organisaties. Ook zal de werkgroep zich richten naar onze collega ISOC Chapters om zodoende een breder bereik te hebben in kader van mogelijke verwijzing naar oorsprong van bepaalde veiligheidsproblemen. Immers Internet stopt niet aan de grens.

Wie interesse heeft om deel uit te maken van deze werkgroep kan dit te kennen geven via esecurity@isoc.be. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om uw inbreng te bespreken.

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796