e-Government
Door de invoering van de digitale identiteitskaart is e-Government in België in een versnelling gekomen. Een reden temeer om nader toe te zien dat de internetgebruiker nog op een volwaardige en discrete manier van het internet gebruik kan maken. De eventuele samenwerking met de overheidsdiensten in het kader van het technologische en wetgevend karakter is niet uitgesloten.

 

Task Force e-GovInventory
Doel:
In deze werkgroep willen we vooral een blik gooien op de dienstverlening van de overheid in zijn algemeen. De overheidspromotie van de internetdiensten is niet steeds in overeenstemming met de realiteit. Daarenboven lijkt het ons noodzakelijk om na te gaan welke lokale diensten effectief aangeboden worden. Onlangs nog werd duidelijk gesteld dat de Vlaamse gemeenten eerder een langzaam-aan politiek hanteren.
Taken:
Inventaris van lokale, regionale, provinciale en federale internetdiensten aangeboden door de betrokken overheden.
 
Task Force e-GovWorkTogether
Doel:
Meermaals valt het ons op dat de overheid heel wat niet zomaar alleen aan kan. Met deze werkgroep willen we een onderzoek doen naar de activiteiten waarbij ISOC Belgium betrokken kan worden. Wij hebben reeds enkele acties opgelijst tijdens de voorbije maanden.
Taken:
Analyse van activiteiten en acties door de overheid gepland in het kader van het internet voor en door de burger en bedrijf.
Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796