Task Force HDW (Hosting - Domeinen - Webmasters).

Uit analyse blijkt dat vooral de hosting en housingsbedrijven geen echte opvangorganisatie kennen. ISPA staat meestal voor de grote Internet providers en telecombedrijven, de grote ICT bedrijven vinden hun gelijke bij Agoria

Om de kleinere bedrijven ook een kans te geven zich te uiten, en vooral om ook de regulerende aspecten binnen aanvaardbare grenzen te houden, lijkt het ons noodzakelijk om binnen ISOC Belgium een deelorganisatie op te zetten met mensen die in deze sector en branche voldoende ervaring hebben.

We delen de sectoriele groep op in 3 specifieke sectoren, zijnde:

-         hostings en housingsbedrijven

-         webmasters en ontwikkelaars

-         domein registratie services

Doelstelling:

Opnemen van de verzuchtingen en verwachtingen specifiek voor de opgesomde doelgroepen.

Spreekbuis naar de overheid vooral in het kader van de nieuwe wetgeving(en).

Organisatie van een overlegplatform.

Actieplan:

Uitschrijven huishoudelijk reglement.

Opstellen werkingsmodaliteiten.

Opstellen steering committee voor het aansturen van deze groepen.

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796