Regulatory - regelgeving & standaarden
Door de vele veranderingen die zowel op technologisch als op wetgevend vlak worden doorgevoerd is het voor vele internetgebruikers niet meer duidelijk wat waar en hoe nog mag. Taak van deze groep : oplijsten van verschillende wetgevingen, regelgevingen, gedragscodes en andere basisreglementeringen die op het internet van toepassing zijn. Tevens zal deze groep ook permanent toezien op de nieuwe aanbevelingen, wetsvoorstellen of andere regelingen die worden voorgesteld door zowel overheid als bedrijfs- of andere groeperingen. Eventueel samenwerking met andere organisaties.

Taskforce RIIS
Doel:
Opstellen van de basismaatregels voor een veilig gebruik van het internet. Hierdoor moeten de diverse dienstenleveranciers (ISP,hosting, webdevelopers, ...) in staat worden gesteld om het legale gebruik van het Internet te bewerkstelligen.
Taken:
Analyse van de bestaande wetgevingen in België.
Analyse van de Europese regelgevingen.
Analyse van de gedragscodes van de verschillende rechtstreeks betrokken partijen (DNS, ISPA, Telecom, ...)
Besprekingen met politiek fracties begaan met deze materie en met de wil om het internet veiliger te maken.
Opzetten van overlegplatformen waarbij verschillende organisaties en instanties betrokken worden.
Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796