Consumer support - ondersteuning internetconsument

Sinds september 2004 heeft ISOC Belgium enkele specifieke diensten opgestart, waarbij het vooral de bedoeling was om de internetgebruiker een luisterend oor te bieden. De activiteiten die hierdoor ontstonden zijn van dien aard dat we een specifieke taskforce hiervoor in het leven roepen.

Voorzitter Task Force : Isabelle Lambrecht

Taken

Sinds september 2004 heeft ISOC Belgium bewust gekozen om naar de verzuchtingen van de internaut te luisteren. Het opstarten van de spamklachten dienst heeft ons geleerd dat de internetter dikwijls onmondig is bij het aanbrengen van zijn klacht. Zelfs met voor gedefinieerde bepalingen heeft hij/zij het moeilijk om te bepalen wat nu juist de klacht omvat. Wetgeving is zo complex dat enkel de specialisten hier raad weten. De modale gebruiker zoekt meestal naar zijn rechten, welke uiteraard nog moeilijker te ontrafelen zijn.

Meer details

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796