Terzake

28/6/2005 - Terzake brengt gedupeerden van marktplaatsen in beeld.

 

Half april had ik een telefoongesprek met Siegfried Bracke omtrent de onveiligheden en de frauduleuze praktijken op het internet. Boeiend genoeg om een afspraak vast te leggen. Op 22 april hebben wij, ISOC Belgium, het dossier der gedupeerden bij marktplaatsen besproken met Siegfried Bracke in de VRT kantoren. Het dossier moest weliswaar voorgelegd worden op de redactieraad. Na een paar weken kwam het positieve nieuws, Terzake zou er een uitzending aan wijden. Nadien volgde nog een meeting met Jan De Meulemeester, journalist van VRT, waarbij het ganse verhaal van de verschillende gedupeerden werd besproken. Ook hij vond dit uitermate boeiend en er werd afgesproken om via email en telefonische contacten verder te werken aan de opbouw van het programma. Er werd ons gevraagd een tekst op te maken die als intro zou kunnen worden gebruikt. Deze luidde als volgt :

Internetmarktplaatsen wantrouwen ?
Sinds het opstarten van de internetmarktplaatsen zijn er voortdurend, en in niet afnemende mate, klachten over fraude. Meerdere mensen proberen uiteraard via deze diensten goedkoop iets aan te kopen of trachten zelf ook wat te verkopen. Op zich geen erg, mocht het evenwel allemaal een ietsje legaler kunnen. Uit de verschillende klachten die wij hebben ontvangen is één feit heel duidelijk : de daders weten maar al te goed dat ze niet te vatten zijn. Een verstrengde controle op identiteit is dan ook aangewezen en zal voor vele kopers-gedupeerden wellicht het enige middel zijn om opnieuw vertrouwen te krijgen in het “handelen op het web”. Daarenboven stellen we ons eveneens de vraag hoe men de legaliteit van de transacties kan nagaan? Wie betaald hier de belastingen en btw ? Is de verkoper een handelaar of een particulier ? Wie zal het nagaan ? Voorgaande vragen vereisen een duidelijk antwoord, zeker na het aanhoren van de verschillende klachten.

ISOC Belgium nam contact met enkele gedupeerden om hen te vragen aan het programma mee te willen werken onder de vorm van een getuigenis. Enkele mensen hebben hierbij hun toestemming gegeven en wij maakten dan ook hun coördinaten over aan de VRT. Enkele weken later werden opnames gedaan bij deze mensen. Na herhaaldelijk aandringen kwam dan uiteindelijk het bericht dat de opnames zouden worden uitgezonden. Wij drongen echter ook aan op een studiogesprek, gezien wij uiteraard alle opzoekwerk en aanbreng van dossiers hadden gedaan. Maar daar bleek geen tijd voor te zijn. toch mag eBay zich weerom uiten en wordt de aanbrenger van het dossier in de doofpot gestopt !


Vandaag, 28/6/2005, moeten wij vaststellen dat zelfs de uitspraken van gedupeerden werden geknipt en met name die, waarbij melding wordt gemaakt van het feit dat ISOC Belgium zich heeft ingezet om deze problematiek aan te kaarten en in het daglicht te stellen. Wij proberen met alle middelen aan te dringen op een veiliger gebruik van het internet, stellen onze tijd GRATIS ter beschikking van tal van instanties en ook media maar worden op een onbegrijpelijke wijze dood gezwegen. Uiteraard beschikken wij niet over marketingbudgetten om zendtijd te kopen.

 

Uit bovenstaande moeten wij dan ook besluiten dat de macht van het geld nog steeds voorrang heeft op de eerlijk werkende mens. Wij zullen ons blijven inzetten om de internet onveiligheden verder aan te kaarten en ervoor te zorgen dat de publieke opinie hieromtrent de juiste informatie krijgt.


Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796