Internet ombudsdienst - 1 jaar activiteiten

 

Begin 2005 hebben we, vooral op vraag van enkele Internet gebruikers - slachtoffers van frauduleuze praktijken -, de Internet Ombudsdienst opgestart. Vandaag, begin 2006 kunnen we even terugblikken op 1 jaar activiteit van deze dienst. Algemeen kunnen we stellen dat, éénmaal de Internet gebruiker ons had gevonden, de contacten zeer soepel verliepen. De bereidwilligheid tot medewerking is essentieel in het zoeken naar een oplossing voor frauduleuze praktijken. In haast alle gevallen die ons werden overgemaakt hebben we geen enkel probleem gekend om meer informatie in te kunnen winnen.

In enkele gevallen hebben wij contact gezocht, via e-mail, met de tegenpartij, teneinde te kunnen vaststellen of het ging om effectief frauduleuze praktijken. In slechts enkele gevallen kregen wij te maken met agressieve reacties. In andere gevallen bleef reactie uit en waren wij genoodzaakt de aanklager te verwijzen naar meer indringender oplossingen, met name juridische procedures. Toch zijn in heel wat gevallen oplossingen ontstaan door puur gezond verstand aan de dag te leggen. De tegenpartij wijzen op het feit dat de gevolgen van zijn/haar daden zwaar kunnen worden heeft in sommige gevallen dadelijk voor de nodige positieve reacties gezorgd.

 

Ervaring opdoen.
Uiteraard hebben wij, naargelang de tijd vorderde, meer en meer ervaring opgedaan en kunnen wij nu makkelijker een probleem inschatten. Daarenboven hebben wij technieken kunnen ontwikkelen waarbij we steeds sneller tot concrete acties konden overgaan. Ook leerden we dat in bepaalde gevallen de tussenkomst van openbare instanties niet steeds garant staat voor een oplossing.

Belangrijkste inbreng die wij in het eerste deel van 2005 hebben kunnen doen was het samen brengen van verschillende gedupeerden rond éénzelfde object aangeboden op een on-line marktplaats. Mede door onze medewerking zijn in totaal zowat 150 gedupeerden samengebracht in één dossier, dat in behandeling is genomen door een onderzoeksrechter. Het verhaal werd in terzake gebracht in mei 2005.

 

Evolutie in de tijd.
Wij bemerken dat de laatste weken er opnieuw een belangrijke toename is van meldingen. Daarenboven beperkt het zich niet tot het invoeren van de gegevens in ons online formulier. Hele wat mensen bellen ons op om raad te vragen bij hun Internet transacties. Veelal blijkt dat de Internet gebruiker onwetende is en zeker niet over de nodige kennis beschikt om uit te maken of de verkoper geen malafide praktijken in het achterhoofd heeft. De misleiding door laatstgenoemden is meestal zo verfijnd aangepakt dat ook wij niet steeds de methodiek kunnen ontdekken. De maand december, en zeker de eindejaarsperiode, is uiteraard een ideaal moment om goedkoper geschenken te kopen. En dan is men nogal snel geneigd zich op de online marktplaatsen te begeven. Dat hebben de malafide personen ook gemerkt en met vernuftige technieken leiden zij hun slachtoffers om de tuin.

Globaal kunnen we stellen dat, middels men zich weerhoudt van het kopen via marktplaatsen, en zeker niet vooraf gaat betalen aan de verkoper, het gevaar bedrogen uit te komen een stuk kleiner is. Vraag is dan wel of de verkoper nog wel interesse heeft in de verkoop?

Enkele cijfers uit 2005
  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal

Aantal behandelde dossiers

3 5 5 7 5 18 7 6 4 2 8 2 72
Percentage : 4,17 6,94 6,94 9,72 6,94 25,00 9,72 8,33 5,56 2,78 11,11 2,78 100,00
Totaal waarde dossiers :
47.564,84 euro

 

Uit bovenstaande tabel merken we dat in Juni 2005 er massaal melding kwam, dit vooral door de media aandacht en de publicatie van een artikel "Virtueel gepluimd" in De Tijd. In November 2005 is opnieuw een opflakkering te merken. De gegevens van december zijn we nog aan het doorwerken en zijn dus nog niet definitief.

 

Tot slot kunnen wij nog melden dat spam meldingen enorm zijn toegenomen in de laatste weken. Ook spam van Belgische bedrijven is plots aan de orde. Wij vrezen vooral dat, door gebrek aan voorbeelden van effectieve juridische straffen, de daders steeds stouter en stouter worden. In Nederland merken we op dat Opta al enkele rechtszaken heeft afgehandeld.

 

Admin - 11/01/2005

Rapport werking Internet Ombudsdienst

Return

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796