Organigram taskforces

Door de gestadige groei van de organisatie werd beslist de werking van Internet Society Belgium te verbreden. Door de oprichting van een aantal Task Forces (werkgroepen) zullen we bepaalde thema's dieper aansnijden. Er werd momenteel gekozen voor volgende thema's:

 

Regulatory - regelgeving & standaarden Door de vele veranderingen die zowel op technologisch als op wetgevend vlak worden doorgevoerd is het voor vele internetgebruikers niet meer duidelijk wat waar en hoe nog mag. meer
 
Consumersupport - ondersteuning internetconsument Sinds september 2004 heeft ISOC Belgium enkele specifieke diensten opgestart, waarbij het vooral de bedoeling was om de internetgebruiker een luisterend oor te bieden. De activiteiten die hierdoor ontstonden zijn van dien aard dat we een specifieke taskforce hiervoor in het leven roepen. meer
     
     
e-Government Door de invoering van de digitale identiteitskaart is e-Government in België in een versnelling gekomen. Een reden temeer om nader toe te zien dat de internetgebruiker nog op een volwaardige en discrete manier van het internet gebruik kan maken. meer
 
HDW (Hosting-Domeinen-Webmasters) Uit analyse blijkt dat vooral de hosting en housingsbedrijven geen echt opvangorganisatie kennen. ISPA staat meestal voor de grote internet providers en telecombedrijven, de grote ICT bedrijven vinden hun gelijke bij Agoria. meer
     
e-Security Iedereen heeft wel al eens te maken gehad met een veiligheidsprobleem bij het gebruik van elektronica en computers. Bij het gebruik van Internet is dit euvel beslist nog complexer en vergt het heel veel aandacht van ieder van ons om dit prachtig instrument ook veilig te houden. Eén van de redenen om een werkgroep op te starten die zich zal bekommeren om de opvolging van bestaande veiligheidsproblemen maar ook gevraagd en ongevraagd advies zal geven aan onze overheden, bedrijven en burgers. meer
   

 

Ook geïnteresseerd in één van de bovenstaande thema's ? Wij vragen geen investeringen, enkel wat vrije tijd.
Meld u aan bij onze dienst Task Forces

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796