Workgroups

 

The continous grow of our organisation created the need of workgroups. Some topics have to be explore, studied and explained. Lot of work is already done in the e-Government domain. The results of those activities have to be threated by the workgroup e-Government Inventory. Duration of this project : 3 months.

Regulatory - regulations & standards
Door de vele veranderingen die zowel op technologisch als op wetgevend vlak worden doorgevoerd is het voor vele internetgebruikers niet meer duidelijk wat waar en hoe nog mag. meer
  Consumersupport - supporting the internetconsumer
Sinds september 2004 heeft ISOC Belgium enkele specifieke diensten opgestart, waarbij het vooral de bedoeling was om de internetgebruiker een luisterend oor te bieden. De activiteiten die hierdoor ontstonden zijn van dien aard dat we een specifieke taskforce hiervoor in het leven roepen. meer
     
  e-Government
Door de invoering van de digitale identiteitskaart is e-Government in België in een versnelling gekomen. Een reden temeer om nader toe te zien dat de internetgebruiker nog op een volwaardige en discrete manier van het internet gebruik kan maken. meer
 

Anyone interested in participation in above projects, please go to Taskforces

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796