Waarom lid worden van Internet Society Belgium ?

Internet Society: een netwerk van netwerkers

Onder het centrale motto 'internet voor iedereen' zet Internet Society Belgium zich in voor alle deelnemers aan de 'internetmaatschappij' in Belgium: bedrijven, instellingen en individuen. Samen vormen zij de eigenlijke 'Internet Society Belgium', waarop de vereniging zich richt met haar activiteiten. Idealiter zouden ze ook allemaal als individueel lid of als participant moeten deelnemen in de vereniging Internet Society Belgium.

De bijeenkomsten en debatten over relevante internetissues zijn een ideale gelegenheid om die vakbroeders te ontmoeten die niet direct tot uw bestaande kring van vrienden of kennissen behoren.

Internet Society: deelnemen op niveau

Als sympathisant :

U draagt onze organisatie een warm hart toe omdat:

  • u vindt dat de veiligheid van het Internet nog meer aandacht dient te krijgen;
  • de toegang tot het Internet goedkoper moet worden;
  • u een spreekbuis wenst voor de verwachtingen en vragen die u als Internetgebruiker heeft;
  • wij de overheid moeten wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Daarom wordt u sympathiserend lid van ISOC Belgium zonder kosten of verplichtingen.

Als individueel of als bedrijfslid :

Individuele leden kunnen zich aanmelden voor expertgroepen. Leden kunnen - meestal zonder kosten of met veel korting - deelnemen aan de exclusieve activiteiten en bijeenkomsten. Leden hebben voorts stemrecht voor het internationale hoofdbestuur van Internet Society. Vanzelfsprekend wordt de dienstenportfolio voor de leden steeds verder uitgebreid.

  • Internet Society: een must voor professionals
  • Voor haar achterban betekent ISOC. Belgium : kennis, contacten en invloed.
  • Internet Society: uw informatiebron op internetgebied
  • Via de website van ISOC blijven de leden op de hoogte van relevante informatie en publicaties.
  • Met grote regelmaat organiseert Internet Society congressen en bijeenkomsten die voor leden gratis of tegen gereduceerd tarief toegankelijk zijn
  • Eigen publicaties van Internet Society zijn voor leden met korting of gratis beschikbaar.

 

Ik word lid !
ISOC Lid

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796