World Wide Web Consortium Benelux

 

ISOC werkt waar mogelijk ook samen met andere partijen voor het verspreiden van open standaarden voor de internetgemeenschap. Op dit moment loopt een proefperiode waarin wordt samengewerkt met W3C NL (het World Wide Web Consortium Kantoor in Nederland). In het kader van deze samenwerking worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd die leiden tot een betere kennis van probleemgebieden en mogelijkheden onder de doelgroepen: internetprofessionals, beslissers, wetenschappers en andere belanghebbenden. W3C NL en ISOC Belgium rekenen het beiden tot hun taak open standaarden op het gebied van informatieopslag, -transformatie en -weergave te ontwikkelen en bevorderen. Door gebruik te maken van goede en stabiele standaarden wordt de totale efficiëntie verhoogd, kennis gedeeld en betere ontsluiting van informatie mogelijk gemaakt.

 

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796