IPv6 action list Belgium

Onderstaande lijst geeft de acties weer die Belgische bedrijven en organisaties zullen ondernemen in kader van de IPv6 wereld dag.

Overzicht activiteiten
ISOC Belgium Deelname evenement Axians 26/5/2011
ISOC Belgium Deelname colloquium FOD Economie 1/6/2011
FOD Economie Colloquium IPv6 1/6/2011
Komt uw activiteit ook hier ? Meld ze ons per email op ipv6@isoc.be
Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796