Bescherming van onze jeugd bij gebruik van Internet.

 

Het behoeft geen betoog dat onze kinderen blootgesteld worden aan de gevaren van de hypertechnologie. Internet is zodanig snel geëvolueerd dat bepaalde structuren en beschermingen slecht werken of zelfs geheel ontbreken.

 

Daarom wil FOSI, Family Online Safety Institute, tijdens haar eerste internationale conferentie de aandacht van iedereen, waar ook ter wereld. Op 6 december werd in Washington een ganse dag gepraat worden rond de problematiek die zich stelt bij het gebruik van Web 2.0. Bij deze conferentie waren heel wat prominente sprekers aanwezig waaronder FTC Chairman Deborah Platt Majoras, Chief Internet Evangelist for Google: Vint Cerf, FCC Commissioner Deborah Tate en Eurocommissaris Viviane Reding. Ook België was vertegenwoordigd door Rudi Vansnick, voorzitter Internet Society Belgium.

 

Deze conferentie is een eerste aanzet tot het opstarten van een aantal activiteiten in België, specifiek rond de bescherming van onze jeugd in het gebruik van bepaalde platformen en technologieën op het Internet. In de nabije toekomst, nog voor de kerstmisperiode, zullen we een bevraging starten zodat eenieder zijn mening kan uiten en suggesties kan geven. Wie nu al wil reageren kan dit naar fosi @ isoc.be.

 

VIPS

 

 

 

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796