Internet Society is een vereniging die in 180 landen actief is, en die een toegankelijk, stabiel en veilig internet op wereldschaal nastreeft. Zij doet dat door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, concrete projecten en door kennis beschikbaar te stellen voor belanghebbenden.

Internet Society missie statement ...

  1. Promoot de ontwikkeling van standaarden, protocols, administratie en technische infrastructuur van het Internet
  2. Ondersteunt de vorming en opleiding in de ontwikkelingslanden en of waar de nood bestaat
  3. Promoot de professionele ontwikkeling en bouwt gemeenschappen als aanmoediging tot deelname en leiderschap in de evolutie van het Internet
  4. Aanbieden van informatie, deskundigheid en andere faciliteiten met betrekking tot Internet
  5. Bieden van een platform voor discussie en verspreiding van inzichten van de Internet-gebruikers
  6. Ontwikkelen en onderhouden van formele en informele relaties met de nationale en internationale Internet-gemeenschap die self-governance mogelijk maken
  7. Dient als centrale focus voor gemeenschappelijke inspanningen die het Internet promoten als zijnde een positieve tool ten gunste van de volkeren over de ganse wereld
  8. Verzorgt management en coördinatie voor strategische initiatieven en extra inspanningen op het humanitaire vlak, opleiding evenals sociale aspecten

Met deze strategische elementen heeft Internet Society een aantal projecten geïdentifieerd en uitgevoerd ter illustratie van haar verbintenis in haar opdracht. Vele van deze projecten zijn geïnitieerd door chapters of als resultaat van wens van een individueel of organisatielid. Andere projecten zijn ondernomen door de inspanningen van administrators, beheerders en personeel van het secretariaat in Reston of Geneve.

Internet voor iedereen

ISOC streeft naar een stabiel en veilig internet dat toegankelijk is voor iedereen. Hiertoe stimuleert zij de verspreiding, het gebruik en toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert zij te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden, onder meer via ISDF (het Internet Societal Discussion Forum).

Een stabiel internet

Een belangrijk deel van ISOC’s takenpakket bestaat uit het ontwikkelen en bevorderen van internetstandaarden en -protocollen ten behoeve van een stabiel internet. ISOC is de moederorganisatie voor een aantal internationale organen die zich bezig houden met onderzoek doen naar, het ontwikkelen van danwel het bevorderen van standaarden en protocollen: IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board), IESG (Internet Engineering Steering Group) en IRTF (Internet Research Task Force). Ook IANA, the Internet Assigned Numbers Authority, valt onder ISOC.

Kenniscentrum

Met internetprofessionals als leden heeft ISOC een erg brede bron aan kennis in huis. Door deze kennis zo efficient mogelijk te bundelen en uit te ruilen, onder andere in de vorm van de expertgroepen, is ISOC een kwalitatief hoogstaand en inhoudelijk neutraal discussieplatform voor beleidsmakers, experts en belanghebbenden. Voor deze partijen vervult ISOC bovendien een belangrijke kennismanagementfunctie.

Advies aan beleidsorganen

Op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent internet moet nog veel onontgonnen terrein bedwongen worden. Daar waar nodig bundelt ISOC de kennis van leden, experts, beleidmakers en belanghebbenden doelbewust om beleidsorganen gevraagd en ongevraagd te adviseren wat betreft deze wet- en regelgeving. Een aantal belangrijke onderwerpen op beleidsniveau waar ISOC zich voortdurend mee bezig houdt zijn: censuur en vrijheid van meningsuiting, bescherming van privacy, (grensoverschrijdende) economische voorwaarden en drempels, internetbeleidvoering en intellectueel eigendom.

Onderwijs en Training

Door de jaarlijks terugkerende Internet Society Network Training Workshop for Countries worden internetprofessionals over de hele wereld, opgeleid in ontwerp,besturing, onderhoud en management van netwerken op internettechnologie. De inmiddels ruim 2.500 afgestudeerden van deze workshops, hebben samen een niet te onderschatten rol gespeeld in de aansluitingen van internet en verwante netwerken in vrijwel elk land dat zich in de afgelopen zeven jaar op internet aangesloten heeft.

 

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796