Bestuur en werking ISOC Belgium vzw.

De Raad van Bestuur van Internet Society Belgium vzw is samengesteld als volgt:

ISOC Belgium heeft in haar organisatie volgende functies toegewezen :

  • Rudi Roth - regio Wallonië, voorzitter Task Force Regional services Wallonnie
  • Etienne Saliez - voorzitter Task force e-Health
  • Michel Lenoir - voorzitter Task Force Government, Regional services Brussels gewest
  • vacature - voorzitter Task Force Telecom & Networks
  • vacature - voorzitter Task Force Free Software
  • vacature - voorzitter Task Force Disabled Internet Users (TDIU)
  • vacature - voorzitter Task Force e-Security

De Raad van Overleg (een soort Raad der Wijzen) werd samengesteld uit bovenstaande leden. Deze raad zal toezien op de uitvoering van belangrijke doelstellingen en adviezen. Zo zal elke werkgroep minstens 3 beleidslijnen uitschrijven, één voor overheid, één voor bedrijven en een laatste voor de burger.

klik hier voor de statuten van de vzw

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796