Nieuws 
Petya, de nieuwe ransomware die je computer kan bedreigen 

(10 00:00:00/05/2016)

Ransomware is een chantagemethode op internet door middel van malware. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is een programma dat een computer blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. ...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ransomware

Petya Petya blijkt een zeer agressieve ransomware te zijn die, eens het zich genesteld heeft in je schijven, deze dan ook ontoegankelijk maakt. En tot overmaat van ramp viseert deze ransomware vooral de bedrijfswereld. Een duidelijke beschrijving van de ernst van deze virus kan je lezen op de website van de federale politie.

 

 

 

 

 

 

 


Phishing blijft ons achtervolgen 

(23 00:00:00/04/2016)

Het leek wel alsof de phishing aanvallen geen actueel thema meer waren. Niets is minder waar. Er worden nog steeds massaal phishing emails verstuurd. En ja, nog zijn er mensen die door onwetendheid de foute handeling doen, waardoor ze slachtoffer worden van malafide praktijken

De meest recente gaat om een wellicht bekend incasso bPhishing mail Intrumedrijf Intrum Justitia. Malafide partijen maken gebruik van deze firmanaam om mensen ertoe aan te zetten een bepaald bedrag voor openstaande internet abonnement te betalen. Er wordt gedreigd met gerechtelijke procedures indien men niet betaald en tevens ook nog het downloaden van een zogenaamde factuur via de link http://www.incasso.nl/factuur . Maar deze link is helemaal niet wat u ziet : het gaat om volgende link :

http://oc2.dittmoln.se/catalog/pdf/fatuura?4858

Men ziet duidelijk dat het hier om een heel andere domein naam gaat. En ja die domein naam is nog steeds actief  en behoort toe aan : Shine Data AB , in Alfta - Zweden (een klein dorp in centraal Zweden).

Tot onze grote spijt moeten wij vaststellen dat er nog steeds niets is ondernomen om deze malafide partij af te blokken.


EU parlement stemt nieuwe Data Protection hervorming 

(15 00:00:00/04/2016)

Donderdag 14 april wordt een noemenswaardige datum. Na zowat 4 jaar werkzaamheden hebben de Europese parlementsleden de hervorming van de Data Protection regelgeving goedgekeurd tijdens de zitting van 14 april. De vorige richtlijn dateert van 1995.

"Met deze verordening wordt een hoog, uniform niveau van gegevensbescherming realiteit in de hele EU. Dit is een enorm succes voor het Europees Parlement en een duidelijk 'ja' voor meer rechten voor consumenten en meer concurrentie in het digitale tijdperk. Burgers kunnen nu zelf bepalen welke informatie ze willen delen", zei Jan Philipp Albrecht (Groenen, DE), die de wetgeving door het EP heeft geloodst. Hij voegde er aan toe dat "de verordening bovendien helderheid biedt aan bedrijven in de hele EU middels één allesomvattende wet. Dit leidt tot vertrouwen, juridische zekerheid en eerlijkere concurrentie".

De nieuwe regels omvatten onder meer:

  • het recht om te worden vergeten
  • "duidelijke toestemming vooraf" voor het gebruik van persoonlijke data
  • het recht om gegevens over te brengen naar een andere dienstenaanbieder
  • het recht te weten of je gegevens zijn gehackt
  • garanties voor heldere uitleg van privacybeleid
  • betere handhaving en boetes tot 4% van de wereldwijde omzet in het geval van overtreding

Het is nu uitkijken hoe onze overheid met deze nieuwe regelgeving gaat omspringen.

 


Belgische cybersecuritycoalition.be niet gehost in België ! 

(10 00:00:00/04/2016)

Cybersecurity CoalitionOnze aandacht werd gevestigd op een toch wel opmerkelijk feit. In 2015 werd een orgaan ( lees structuur)  opgezet door onze overheid met de naam Cybersecurity Coalition. Uiteraard moet een dergelijk project ook een website hebben en die vinden we onder de domein naam : http://www.cybersecuritycoalition.be Met toch wel enige verbazing moeten we vaststellen dat de domein naam geregistreerd werd via een NIET-Belgische registrar = OVH France. En top of de bill : de website zelf is zelfs niet in Europea geherbergd maar wel in de USA.

Dit vraagt om meer en dat zal ISOC Belgium in de komende dagen verder uitvlooien. Trouwens onze regeringsleiders houden zo'n groot pleidooi voor jobs IN België, wel dit is een zeer mooi bewijs van het tegendeel.

Wordt vervolgd.


IANA transitie voorstel opgeleverd. 

(06 00:00:00/04/2016)

ICANN, de organisatie die internetadressen toewijst in de wereld, heeft na 2 jaar overleg met haar stakeholders, donderdag 10 maart een plan gestemd om het beheer van de IANA functies onafhankelijk van de Amerikaanse regering in handen te nemen.

Het waren de Amerikaanse autoriteiten (NTIA) zelf, die net twee jaar geleden hun voornemen hadden aangekondigd om zich te ontdoen van hun rol in het beheer van IANA (ICANN), en te kiezen voor een niet-gouvernementele beheer van multi-stakeholders onder de verantwoordelijkheid van een raad van bestuur. De huidige overeenkomst tussen de VS en ICANN loopt af in september. Er blijven zo’n 3 maanden tijd over voor de Amerikaanse overheid om een beslissing te nemen en het voorliggend voorstel goed te keuren. Na 15 juli gaat het “congres” immers met definitief verlof (verkiezingen USA).
Dit is een keerpunt in Internet governance. Het resultaat van 800 uren werk, meer dan 600 vergaderingen, meer dan 33.000 email uitwisselingen en twee jaar onderhandelen. Het pakket voorstellen voorziet in "een soort algemene vergadering om de diversiteit van de spelers, waarbij alle belanghebbenden aanwezig zal zijn, maatschappelijke organisaties, verenigingen, onderzoekers, professionals en overheden vertegenwoordigen", aldus voorzitter van de raad van ICANN, Stephen Crocker.

Als voorzitter van de Non-for-Profit Operational Concerns (NPOC) constituency binnen ICANN, ben ik verheugd deel te hebben uitgemaakt van de groep van zowat 200 mensen die de voorbije 24 maanden hebben gesleuteld aan dit multi-stakeholder voorstel. NPOC groepeert en vertegenwoordigt de NGO’s en Civil Society binnen ICANN. Er wacht ons uiteraard nog extra werk, teneinde de nieuwe structuur die dit voorstel inhoud, tot stand te brengen. Hiervoor zullen wijzigingen aan de ICANN statuten nodig zijn, alsook een verder uitgewerkt schema die de “accountability" van ICANN moet garanderen.

Rudi Vansnick


Herstart na de drukke IANA transitie periode. 

(05 00:00:00/04/2016)

Het is u misschien ontgaan maar in de voorbije 20 maanden is er druk gewerkt aan een internationaal multistakeholder voorstel om de IANA functies te laten overnemen door de volledige internet gemeenschap. De beslissing van NTIA in 2014 heeft ervoor gezorgd dat de volledige internet wereld rond de tafel moest om een duurzame en technisch onderbouwde oplossing te bieden voor het beheer en de controle van deze IANA functies.

Onze voorzitter, tevens voorzitter van NPOC (Not-for-profit Operational concerns) binnen ICANN (GNSO), maakte deel uit van het team dat deze zware opdracht uiteindelijk vorige maand tot een goed einde heeft gebracht. De bal ligt nu in het kamp van de Amerikaanse overheid.


Debat Cyberveiligheid op ministerieel niveau 

(14 00:00:00/05/2014)

Op 12 mei had in de kantoren van Agoria een debat plaats met als inzet "Cyberveiligheid in de volgende regering". Uiteraard is het onze taak om op dergelijke evenementen aanwezig te zijn. Al snel werd ons duidelijk dat het vooral zou gaan over de verdeling van de top mandaten en veel minder om de essentie van de problematiek. Reeds jaren hinken we achterop desondanks we het land met de beste bandbreedte zijn in Europa.

Ter herinnering even : in 2009 hebben we in een parlementair debat aangehaald dat het 5 voor 12 was en er dringend een orgaan moest worden opgericht met daarin experten van diverse origine, met kennis van internationale internetbeleidslijnen. Echter ook toen was er weinig gehoor en ging het ook over welke ministerpost hier het best voor zou worden ingesteld. We hebben inmiddels 5 jaar tijd verloren.

En ja hoor, ook nu werd er geen duidelijk geschept in de aanpak van de cybercriminaliteit. Pleidooi voor een pragmatische aanpak met een structuur naar het model dat ook binnen ICANN wordt gebruikt : multistakeholder met vrijwilligers experten die de diverse policy werkgroepen bemannen en de finale beleidsregels uitschrijven en vastleggen. De board of directors neemt het finale besluit en de regels worden geïmplementeerd.

Net als in 2010 zullen wij ook nu een programma voorleggen aan alle partijen en hopelijk wordt daarop ditmaal echt ingegaan en niet alleen onderschreven. Wij kijken uit naar 26 - 27 - 28 mei naar de vormingsdiscussies, zodra we weten wie de meerderheid zal leiden zullen we  volop aan de slag gaan en niet aflatend om afspraken vragen.

 


Verrassende uitspraak : "Fraude met internetbankieren grotendeels uitgeroeid" 

(14 00:00:00/05/2014)

In de media lezen we dat de Fraude met internetbankieren grotendeels uitgeroeid zou zijn ! Wij willen hier graag toch wel even wachten op de resultaten van de komende maanden. Niet te vroeg victorie kraaien ... hackers uitdagen met dergelijke uitspraken kan nare gevallen hebben.

Het is inderdaad de laatste tijd legio geworden : de phishing aanvallen zijn veelvuldig aanwezig en de banken hebben uiteraard getracht al hun klanten te informeren over deze gevaren. Daar zal zeker wel enig resultaat van meetbaar zijn. Echter wij kijken uit naar de nieuwe technieken die deze malafide partijen zullen aanwenden om nieuwe aanvallen in te zetten.

Wij willen hiermee geen afbreuk doen aan het goede werk dat door onze FCCU wordt geleverd. Uiteindelijk zijn we verheugd dat er degelijke resultaten worden geboekt en bendes worden opgerold. Maar opgelet : de bendes buiten de EU kunnen veel moeilijker door onze gerechtelijke apparaten worden vervolgd.

 


2de dag NETmundial Sao Paulo - Brazilië 

(24 00:00:00/04/2014)

Woensdag 23 april werd in Sao Paulo (Brazilië) de NETmundial afgetrapt. Een 2 dagen durende samenkomst met als hoofddoelstelling het bespreken en voeren van debatten rond Internet Governance. Enkele maanden terug besliste de Braziliaanse overheid, op aandringen van ICANN's CEO Fadi Chéhadi, om een "alle stakeholders" in de Internet Governance samen te brengen.

Gedurende de eerste halve dag kwamen honderden sprekers aan bod. Elk voor zich een standpunt verdedigend, brachten ze commentaren en bemerkingen op het voorliggend document. Het is duidelijk dat nog heel wat debatten zullen moeten worden gevoerd om een finale versie van het document te kunnen bewerkstelligen.

Tijdens de publiek forum sessies komen heel wat sprekers aan de micro om telkens weer opnieuw te herhalen wat anderen reeds hebben gezegd. Als multistakeholder model betekent dat men zoveel mogelijk sprekers aan de micro laat komen dan zijn we ervan overtuigd dat dit een tijd- en geldverspilling is. Er moet dringend gezocht worden naar een model waarbij een bepaald thema of topic geen 50 keer in 60 minuten wordt herhaald.

Eenieder een stem geven is alles behalve eenvoudig, en we kijken nu al vooruit naar de IGF in Istanbul in September 2014.

 


23 - 24 april 2014 - NETmundial - Sao Paulo (Brazilië) 

(22 00:00:00/04/2014)

Woensdag 23 en donderdag 24 april heeft in  Sao Paulo een internationaal congres plaats met name de NETmundial. Een congres opgezet in eerste instantie door de Braziliaanse overheid (Brazilian Internet Steering Committee (cgi.br) en /1Net met de medewerking van ICANN en Internet Society.

"This meeting will focus on the elaboration of principles of Internet governance and the proposal for a roadmap for future development of this ecosystem. The goal is to consolidateproposals based on these two topics. NETmundial represents the beginning of a process for the construction of such policies in the global context, following a model of participatory plurality."

"With the goal of bringing together representatives of civil society, private sector, academia and technical community to establish strategic guidelines related to the use and development of the Internet in the world, NETmundial was concept into committees format, each one with representatives of the involved stakeholders, distinguished experts, aiming to give guidelines and organize the meeting."


Eerste dag ICANN meetings in Singapore ...  

(22 00:00:00/03/2014)

Na de recente indruk makende aankondiging van de Amerikaanse overheid (zo genaamde vrijgave van de controle over IANA), is de eerste dag van de ICANN meeting in Singapore zonder veel ophef verlopen. Pas maandag zullen we de verdere analyse van deze beslissing kunnen becommentariëren. Tijdens de openingsceremonie zal onder meer Fadi Chéhadi (ICANN's ceo) toelichten wat de plannen zijn. Ook zou een delegatie van de Amerikaanse overheid aanwezig zijn en hun standpunten bekend maken.

Morgen, Zondag, de ganse dag GNSO meetings met een paar neven vergaderingen van specifieke werkgroepen zal mijn dag wel volledig vullen. Maandag wordt zelfs heel vroeg gestart (7:30) met een face-2-face meeting van de PDP werkgroep Translation & transliteration of contact information (de WHOIS data dus). Als co-chair van deze werkgroep heb ik vandaag reeds rapportering moeten doen tijdens de GNSO meeting. Er volgen nog een paar sessies bij andere constituency meetings waar ik eenzelfde rapportering dien te doen.

Het wordt hoe dan ook een interessante ICANN meeting, die ik vrijdag aanstaande afsluit. Tussentijds kom ik zeker nog terug met de nodige berichtgeving omtrent de standpunten en beslissingen.

Jullie "dienaar" Rudi Vansnick


Amerikaanse overheid lost greep op het Internet 

(16 00:00:00/03/2014)

Na jarenlange debatten heeft de Amerikaanse overheid uiteindelijk beslist het IANA contract met ICANN los te laten. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het vrijgeven van de controle op het Internet  door de Amerikaanse overheid. Volgende week meer hierover  ... ICANN meetings in Singapore zullen nog meer duidelijkheid geven. Als betrokkene in zowel ICANN (policy committee chair NPOC) als Internet Society (board of Trustees) ben ik uitermate verheugd maar weet ik ook dat ons nog een zware opdracht wacht ... de implementatie van het globale multi-stakeholder model.


NTIA announces a recommendation for the transfer of Internet domain name functions. 

(14 00:00:00/03/2014)

Today, there was a major announcement from the US Department of Commerce regarding the future of a key aspect of Internet operations.   You may find this statement here: http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions.   Please understand:  this is the first step in a very important multistakeholder dialogue about the stewardship of the shared resources that provide the foundation for the global Internet. We look forward to broad engagement by the Internet community.  We understand that ICANN will begin a community-wide dialogue as soon as their upcoming meeting in Singapore.  We will provide more information as details emerge in the coming days. A statement from the Internet technical organizations may be found here: http://www.internetsociety.org/news/internet-technical-leaders-welcome-iana-globalization-progress


Internet viert 25-jarig bestaan 

(12 00:00:00/03/2014)

Tim Berners-Lee samen met Robert Cailliau legden op 12 maart 1989 het fundament voor het Internet dat we vandaag kennen. Een verwezenlijking om U tegen te zeggen.

Uiteraard is er inmiddels veel veranderd en moeten we stellen dat er nogal wat deiningen zijn ontstaan die voor heel wat onrust hebben gezorgd. De eerste browser was uitermate beperkt, in vergelijking tot wat we vandaag allemaal kunnen bewonderen via de diverse devices. Wij kijken alvast uit naar de volgende 25 jaar !


Who runs the Internet ? Google, Facebook, you, me ? 

(02 00:00:00/03/2014)

In an article published on Whoishostingthis.com blogpost is titled : Six Organizations That Secretly Run The Internet. Most would react saying it is Google or it is Facebook. Not true. Internet is essentially run by not-for-profit organizations and not by large international commercial corporations.

Indeed, six organizations are working, sometimes closely together, targeting an open transparent and accessible Internet for everyone. International Telecommunication Union and Internet Society, with a mission allowing access to the Internet around the world, as well as helping to make sure that such access is fair and open. Other organizations, such as the Internet Architecture Board and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), deal with the physical and virtual infrastructure of the Internet, making sure that resources are organized effectively (and efficiently) while supporting the seemingly endless expansion of the Internet itself. Rounding out the six are the Internet Engineering Task Force (IETF), a volunteer organization dedicated to the betterment of the Internet through positive influence on its design and resources, and, of course, Internet Service Providers (ISPs), the companies who bring the Internet into the homes, public spaces, and workplaces around the globe.

 We, ISOC Belgium board of directors, are proud being part of these organizations, actively participating in international work in ISOC and ICANN.


The Day We Fight Back - 11/2/2014 

(07 00:00:00/02/2014)

In January 2012 we defeated the SOPA and PIPA censorship legislation with the largest Internet protest in history. Today we face another critical threat, one that again undermines the Internet and the notion that any of us live in a genuinely free society: mass surveillance.

In celebration of the win against SOPA and PIPA two years ago, and in memory of one of its leaders, Aaron Swartz, we are planning a day of protest against mass surveillance, to take place this February 11th.

Together we will push back against powers that seek to observe, collect, and analyze our every digital action. Together, we will make it clear that such behavior is not compatible with democratic governance. Together, if we persist, we will win this fight.


Documenten ondertekenen met de eID 

(08 00:00:00/12/2013)

Sinds kort kan je documenten ondertekenen met je eigen elektronische identiteitskaart, beter gekend als eID. Door deze vorm van ondertekenen biedt een extra veiligheid en laat toe de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren. De toepassing is toegankelijk via de website http://sign.belgium.be.

Wilt u meer weten over deze service, dan kunt u contact opnemen met Fedict via DSS@servicedesk.fedict.be.


Keep the Internet Strong 

(08 00:00:00/12/2013)

Internet Strong Banner

It's Up To Us

As Internet users, we can keep the Internet strong and growing even as it faces new challenges. We are offering a framework to understand how these challenges are being addressed currently, and what more needs to be done.

How You Can Help Keep the Internet Strong?

The Internet was built in an open, collaborative, and transparent way. The answers to how it should evolve should build on this foundation. All of us, individuals, communities, and organizations, need to work together in order to keep the Internet strong, open, and sustainable. Go to our international website for more details : http://www.internetsociety.org/internet/keep-internet-strong

 


Belgische NSA op het Internet ? 

(09 00:00:00/10/2013)

Juli 2013 werd door het federaal parlement beslist om aan de vereisten van de EU regelgeving te voldoen. Met name de data retentie regulering. België liep het risico een "zware" boete te moeten betalen wegens het niet implementeren van de EU regelgeving (EU directive 2006/24/EC) en daarom zou dan ook snel even een wet worden gestemd die alle telecom operatoren verplicht gedurende 12 maanden de communicatie-elementen (dus niet de inhoud) bij te houden. Dit vergt uiteraard extra opslagcapaciteit in de datacenters.

De Vlaamse openbare nieuwszender VRT liet dit niet onopgemerkt voorbij gaan en ging op interview. Minister Johan Vande Lanotte werd om uitleg gevraagd bij deze wet, en ook onze voorzitter Rudi Vansnick werd om een visie vanuit de providers en gebruikershoek gevraagd. U kan de uitzending nog bekijken op deze link.

Lees hier meer omtrent de inhoud van deze wetgeving.


EU data retentie regelgeving wordt opnieuw geëvalueerd in oktober 

(09 00:00:00/10/2013)

De inmiddels 7 jaar oude Europese data retentie regelgeving wordt door de EU zelf onder de loep genomen. In 2008 en in 2010 hebben expert groepen een eerste evaluatie gemaakt van de toepassing van deze regelgeving in de lidstaten. Eerder dit jaar (april 2013) werd beslist om een nieuwe groep experten een review te laten uitvoeren. De groep krijgt zeer specifieke opdrachten waaronder :

  • informatie uit te wisselen omtrent de wijzigingen in technologie voor het leveren van elektronische communicatie alsook de legitieme vereisten voor de competente authoriteiten in de lidstaten ter uitvoering dan de Europese richtijn;
  • identificeren van moeilijkheden die zich hebben opgeworpen op nationaal en cross-border niveau bij de uitvoering van de data retentie directive, in het bijzonder van de lokale authoriteiten alsook de elektronische communicatie sector;
  • identificeren van best practice in dossiers in kader dan de data retentie regulering.

Deze expertengroep zal bestaan uit 20 leden goed uitgebalanceerd op het vlak van law enforcement, elektronische communicatie sector en data protection en privacy. Maximaal 18 personen zullen ten persoonlijke titel worden aangeduidt om deel uit te maken van deze groep, die zal worden voorgezeten door een lid van de Europese Commissie. De eerste vergadering heeft plaats op 10 oktober 2013.

Informatie over de rapporten en bevindingen van de vorige expert groepen (2008 - 2010) kan u hier lezen

Wij kijken alvast uit naar de resultaten en bevindingen van deze nieuwe experten groep.


Cyber Security scoort hoge ogen in de media. 

(04 00:00:00/10/2013)

In de voorbije 9 maanden werd meermaals heel wat aandacht besteed aan de diverse inbreuken op de cyber veiligheid. Aanvallen op overheidswebsites, Amerikaanse NSA inbreuk op onze privacy, Belgacom intern netwerk aangevallen door Britse overheidsdiensten, zijn maar enkele van de vele aanvallen op onze netwerken. Voortdurende aanvallen op servers in datacenters bezorgen heel wat netwerk- en systeemadministratoren grote kopzorgen. En de ergernis is nog maar aan z'n begin.

IGFBotnet's zorgen voor grote massieve aanvallen op diverse diensten. In sommige gevallen gaat het om eerder "hobbyistische" acties, maar veelal zit er wel meer achter de aanvallen. Eind oktober heeft in Bali (Indonesië) het Internet Governance Forum plaats (IGF genoemd). Op de agenda staan alvast heel wat debatten en workshops rond cyber security en cyber criminality. Of daarmee het probleem wordt aangepakt blijft zeer de vraag. Wij zullen alvast ons steentje ertoe bijdragen door een remote hub op te zetten in Den Haag (21/10) en in Brussel (23/10) om rechtstreeks in debat te gaan met de deelnemers in Bali zelf. Meer informatie volgt ...


October : European Cyber Security Month 

(24 00:00:00/09/2013)

European Cyber Security Month

In October 2013, the first fully-fledged European Cyber Security Month (ECSM) will take place all over Europe. The challenge is to improve trust in public and private IT services, used in everyday lives.

The campaign is under intensive planning with more than 40 partners and, currently, stakeholders in 25 countries across Europe participating. The EU’s ‘cyber security’ agency ENISA is, together with the European Commission Vice President and Commissioner Neelie Kroes and the Commission Directorate General DG CONNECT, supporting this first full scale European Cyber Security Month, with more than 50 activities.
Above is a message from the EU.

Internet Governance : actueel thema op vele agenda's. 

(28 00:00:00/08/2013)

De zomerperiode is een vrij drukke periode geworden. Vergaderingen in Durban (ICANN) en Berlijn (ISOC BoT - IETF)  zorgden voor heel wat studie- en denkwerk. In augustus werd dan even wat "gas" teruggenomen om ons voldoende te kunnen voorbereiden op 4 belangrijke maanden. En ziezo, augustus loopt op z'n einde en wij zijn er klaar voor.

Enkele belangrijke internationale evenementen in de komende maanden zijn :

- ITU Telecom World 2013 14 t/m 18 oktober (Bangkok - Thailand)

- Internet Governance Forum 21 t/m 25 oktober (Bali - Indonesië)

- ICANN 48 17 t/m 21 november (Buenos Aires - Argentinië)

Wij zullen ons alvast focussen op de lokale thema's waarbij de belangen van iedere internetgebruiker primeren. Ook op het vlak van wetgeving staan ingrijpende veranderingen op de agenda. In de komende dagen brengen we meer informatie omtrent de organisatie van een reeks evenementen waaronder Belgian Internet Governance Forum en een internationaal evenement met als titel "Democratisation of Internet Governance in Europe".


WCIT, WTPF, WSIS, new GTLDs en nog vele andere dossiers staan op de agenda. 

(18 00:00:00/04/2013)

De voorbije maanden was het stil, niet omdat we op onze luieren rusten doch wel door de vele dossiers die zich aanbieden. Na de beruchte WCIT meetings in Dubai zijn heel wat debatten gevolgd binnen diverse organisaties, waarbij vooral de status quo van de ITU-debatten in het oog sprongen. Er zijn echter nog veel meer dossiers in behandeling. Wij volgen eveneens het nieuwe GTLD programma van ICANN, waarbij nog heel wat vragen rijzen en bepaalde organisaties onrustig maken. De eerste nieuwe GTLD is niet voor morgen, met wat geluk ten vroegste einde 2013 doch we denken veeleer eerste kwartaal 2014. Een lang proces dat uiteindelijk vele vragen oproept en waarvoor we beslist in de komende maanden graag een ronde tafel organiseren.

Zowel binnen ITU als binnen ICANN wordt heel wat gepraat rond multi-stakeholderism. Duidelijk dat hier nog niet het laatste van verteld is. Als deelnemer in EURALO en NPOC (ICANN) kunnen we getuigen dat iedereen aan het woord komt, maar of er ook rekening mee wordt gehouden is en blijft een belangrijke vraag. Hoe zit dit nu in België ? Kunnen wij hier eveneens onze stellingen verdedigen en ter stemming brengen ? Hopelijk kunnen we daar na de zomervakantie een degelijk antwoord op geven.

Zoals u kan merken, de Belgische afdeling van Internet Society heeft een paar belangrijke punten op de agenda staan. Meer informatie omtrent de events in wording volgen in de komende maand. We hebben heel wat te vertellen.


Vinton G. Cerf aangesteld door president Obama als National Science Board member. 

(21 00:00:00/01/2013)

De website van het Witte Huis (Whitehouse.gov) berichtte woensdag 16/1 over de aanstelling van een aantal personen in een belangrijke functie. Zo ook de aanstelling van dr. Vinton G. Cerf, de "vader" van het Internet alsook de mede-oprichter van Internet Society, als lid van de National Science Board. De raad van bestuur van de National Science Foundation is samengesteld uit 25 leden en levert ook advies, als een onafhankelijk orgaan, aan de president en het Congress op het vlak van wetenschappen en techniek, en onderwijs in wetenschappen  en techniek.

Nogmaals een bekroning van Vinton Cerf voor de prestaties die hij leverde om ons dit prachtig communicatie instrument ten dienste te stellen.

Extract uit het bericht van het Witte Huis :

President Obama Announces More Key Administration Posts

WASHINGTON, DC – Today, President Barack Obama announced his intent to appoint the following individuals to key Administration posts:

• Vinton G. Cerf – Member, National Science Board, National Science Foundation
• Marta Araoz de la Torre – Member, Cultural Property Advisory Committee
• Michael Graves – Member, Architectural and Transportation Barriers Compliance Board
• Laurie Leshin – Member, Advisory Board of the National Air and Space Museum
• Lynne Sebastian – Member, Advisory Council on Historic Preservation

 


TCP/IP viert 30-jarig bestaan 

(02 00:00:00/01/2013)

1/1/1983 werden alle computers (zo'n 400) op het ARPAnet omgeschakeld naar TCP/IP, een mijlpaal die door wijlen John Postel werd uitgeschreven in november 1981. Het TCP/IP protocol is nog steeds HET protocol dat ons Internet levende houd.


WCIT 13/12 - kan het nog erger ?  

(13 00:00:00/12/2012)

WCIT2012 beantwoord niet aan de verwachtingen van de Europese landen en USA. De vertegenwoordiger van de USA, evenals heel wat collega's uit de Europese landen, hebben hun ongenoegen geuit over de goedkeuring van de tekst document 55 met daarin een aantal verwijzingen naar beheer en bestuur van het Internet. Hierdoor zullen heel wat landen de akkoorden niet ondertekenen en dient de vraag gesteld te worden : waarom dan deze conferentie organiseren ? Heeft handen vol geld gekost.

2 jaar voorbereidend werk door alle leden (landen) van de ITU, meer dan 1000 mensen naar Dubai gebracht, waar ze gedurende 2 weken de diverse teksten hebben besproken, aangepast en voorgelegd voor goedkeuring. En de slotsom is duidelijk een ontgoocheling voor heel wat landen. Uiteraard is er een reden waarom bepaalde landen de controle over het Internet in handen willen nemen (of houden). ITU is voor sommige landen een vehikel dat hen toelaat vat te krijgen op alles wat zich op de nationale (en soms ook internationale) telecom netwerken uitrolt. En zo ook het Internet. De openheid en vrije toegang tot het Internet worden door bepaalde landen aanzien als een bedreiging en willen dan ook alle middelen, dus ook de ITR's, aanwenden om hun rechten te doen gelden. Mensenrechten werden al evenzeer met de voeten getreden.

Google had reeds vorige week zijn stem laten horen tegen de ITU omdat ITU op haar agenda de vrijheid van het Internet wou blokkeren.

Wij, Internet Society Belgium, samen met al onze collega's chapters, zullen ons des te meer blijven inzetten om de openheid van het Internet te vrijwaren evenals het recht voor elke burger vrije toegang tot het net te kunnen opeisen. Er ligt dus een pak werk voor ons klaar, en we durven te hopen dat we de volle medewerking zullen krijgen van onze overheid. Komende week zullen we alvast een document richten aan de betrokken diensten, evenals de afgevaardigden die aanwezig zijn (waren) in Dubai. In onze blog zullen we in de komende dagen een uitgebreid verslag trachten te brengen van de diverse moeilijke debatten.

Beste Internet gebruiker, op ons kan u alvast rekenen.


Woensdag 12/12 - een WCIT dag om nooit te vergeten. 

(12 00:00:00/12/2012)

De afsluitende plenaire vergadering op de WCIT (ITU meeting in Dubai) van woensdag 12/12 is met enige emotie afgesloten.In de voorbije 10 dagen lang werden diverse voorstellen en ontwerpen voor resoluties besproken. Een aantal ervan wekten onze aandacht en andere verontrusten ons. De weg die door ITU met de ITR's is ingeslagen is niet diegene die we voor ogen hadden. Bij de aanvang van de WCIT meetings hadden we gehoopt dat de ITU zich zou focussen op concurrentie, liberalisering, vrij data stroom en onafhankelijke regulering, zaken die tot op heden in de telecom wereld goed hebben gewerkt.

In de voorliggende teksten zijn deze benaderingen verwijderd en werden teksten naar voor gebracht die gaan over het beheer van Internet. ITU wil zich in bestuur en beleid van het Internet gaan mengen. Een aspect waar Internet Society zich absoluut niet kan bij neerleggen. Daarmee is een stap gezet in de richting die we liefst niet zien gebeuren. We bemerken dat vooral Europa en de Europese lidstaten, vergezeld door de USA en nog enkele andere landen verzet gaven tegen deze insteek. Ogenschijnlijk zou de vergadering deze teksten hebben goedgekeurd in een tumultueus slot van de vergadering. Niemand weet nog met zekerheid of het al dan niet gestemd is. Wij hopen morgen, donderdag beter nieuws te kunnen brengen en te horen dat alsnog de goedkeuring van deze tekst niet is gestemd. Vrijdag wordt de WCIT definitief afgesloten, hopelijk met het wegstemmen van deze resolutie.


Internet Society’s Statement Addressing Reported Attacks Against the ITU website 

(07 00:00:00/12/2012)

Internet Society’s Statement Addressing Reported Attacks Against the ITU website

07 December 2012

The Internet Society releases the following statement from President and CEO Lynn St. Amour

“The Internet Society is a strong proponent of openness, transparency, and collaboration.  Actions that disrupt these principles and impact dialogue or collaboration are counterproductive to an open and globally accessible Internet.

The World Conference on International Telecommunications (WCIT) is an important event that the Internet Society hopes will contribute to greater connectivity and growth in international telecommunications.  We have openly expressed our significant reservations about some of the proposals at WCIT, and this does not shake our foundational belief that an open dialogue between a broad spectrum of stakeholders around the world is the best way to ensure the continuation of the Internet’s growth and evolution.

Currently, numerous media reports suggest that attacks are being planned against the International Telecommunications Union (ITU) website to disrupt the WCIT proceedings in Dubai. Such actions would be wholly counterproductive, making it more difficult to have the kind of collaboration and thoughtful discussions that are needed at this critical point.
We urge everyone to take positive action to have their voices heard, not to restrict the very medium that amplifies that voice. Show your support, and help our collective cause by contributing constructively to a global conversation.
Share this message across your social media channels, so that everyone’s voice is heard:

The Internet is open and should include #Everyone

For more information about the Internet Society and our positions on WCIT, go to http://www.internetsociety.org/wcit.

WCIT dag 1 - toespraken met enige dubbelzinnigheid. 

(04 00:00:00/12/2012)

De WCIT openingsceremonie in Dubai heeft gisteren niet veel duidelijkheid gebracht. dr. Hamadoun Touré, secretaris-generaal ITU, heeft in zijn toespraak laten verstaan dat ITU zich niet zou bekommeren noch inlaten met het beheer van het Internet, een vrees dat menig onder ons heeft. Toch moeten we vaststellen dat hij later in de plenaire meermaals de woorden spam en security gebruikt, toepassingen die duidelijk naar content wijzen en dus niet naar de core van ITU, de connectiviteit en het transport van data en voice.

ICANN's CEO Fadi Chehade was eveneens spreker in de openingsceremonie. Hopelijk heeft hij hiermee ITU geen hand gereikt om alsnog de controle of het beleid en beheer van Internet in handen van ITU te brengen. Een gezamenlijke aanpak van bepaalde problemen zou erop wijzen dat ITU zich zou mengen in de policy debattten van het Internet. Laat ons duidelijk zijn : er dient niets hersteld te worden dat niet gebroken is, en zeker niet door ITU en ICANN gezamenlijk noch individueel. ISOC zal en blijft alert en zal wijzen op de openheid en transparantie vereist om het Internet open en vrij toegankelijk te houden voor iedereen. Alle extra controle en beheer van het Internet door ITU en overheden moet vermeden worden.

Wordt vervolgd ...Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796